Machtiging Automatische Incasso BV

  Vul hier onder uw gegevens in t.b.v. de automatische incasso:

  Vestigingsgegevens:  Automatische incasso:
  Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
  Doorn IT Services BV
  Spoorstraat 61
  8271RG IJsselmuiden
  Handelend onder KVK : 80460518 en Incassant ID: NL28ZZZ804605180000
  om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven conform de overeenkomst.
  Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

  IBAN Rekening: